Privacy reglement

Privacyreglement van Hotel Atlas Vondelpark, Van Eeghenstraat 64, 1071 GK Amsterdam

 

Uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Hotel Atlas Vondelpark is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

De persoonsgegevens die Hotel Atlas Vondelpark gebruikt en het doel van het gebruik 

Wij slaan uitsluitend persoonsgegevens op die voor de levering van onze diensten noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan gegevens die voor facturatie of afhandeling noodzakelijk zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd waarbij wij als uitgangspunt de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen nemen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij: 

 dat verplicht is door een wettelijk voorschrift; 

 dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Hotel Atlas Vondelpark met u heeft gesloten; 

u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld als wij een reservering voor u maken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Hotel Atlas Vondelpark worden ingezien, indien dit nodig is voor de uitoefening van hun functie. Al uw persoonsgegevens worden door Hotel Atlas Vondelpark beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Iedere medewerker heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem, daarnaast hebben de medewerkers van Hotel Atlas Vondelpark een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Hotel Atlas Vondelpark verstrekte persoonsgegevens; Verder maken wij gebruik van technische beveiliging waarmee alle informatie in onze systemen wordt afgeschermd.

E-mail

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Klikgedrag en bezoekgegevens van onze website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden: Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te raadplegen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, vragen hierover en over ons privacy kunt u richten aan: info@hotelatlas.nl